Приемна и обучение в Шумен

Синдикат „Образование“, съвместно с РСО „Подкрепа“ Шумен организира фокус-приемна и обучение на педагогически специалисти в региона. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри приемната и очерта важни приоритети на синдиката. Зам.-председателят г-н Георги Шошев информира за социалния диалог и започналите преговори за нов национален КТД. Адв. Владимир Стойчев проведе синдикално обучение – квалификация на педагогическите специалисти – синдикални членове.