Проекти

Синдикат „Образование“ работи по следните проекти


 

Проект „Подобряване на механизмите за превенция и защита срещу сексуалния тормоз на работното място чрез изграждане на капацитет, изграждане на коалиции и междуинституционално сътрудничество / Teamwork 2“, по програма “Граждани, равенство, права и ценности“, 101094241 - Ref. Ares(2023)638242 - 27/01/2023


 

Проект „Поддържане на благополучието на младите учители в училище / YouWell“, финансиран по програма Еразъм+, KA220-SCH - Cooperation partnerships in school eduttpscation, договор № 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901


 

Проект „SpicE“, финансиран от Европейската комисия чрез Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, договор № 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA


 

Проект „Colorful Childhood“, Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), CERV-2021-DAPHNE, 101049251 — Colourful childhoods


 

Проект „Teacher Resilience“, програма Еразъм +, договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094958


 

Проект „Растем равни“, съ-финансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство“, договор № 101005862 - Growing Up Equal - REC-RGEN-WWLB-AG-2020


 

Проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“, съ-финансиран от Европейската комисия по програма „Права, равенство и гражданство“ с договор № 881732-STRENGHTEN-REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019 

Проект „Интеграция на мигранти за растеж в Европа - MIraGE“ с договор № 821714-MIraGE-AMIF-2017-AG-INTE


 

 

Проект „Създаване на капацитет за подобряване на условията на труд и справяне с хроничния стрес на педагогическите специалисти в образователните институции“, финансиран от фонд Условия на труд към МТСП. 

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" - партньор на ФРГИ в проект за противодействие на антиджипсизма


 

Новини проекти