Настоящата COVID-19 криза значително ускори необходимостта от модернизация и цифрова трансформация на системите за образование и обучение в цяла Европа. В същото време натискът върху учителите да овладеят редица нови умения и да свикнат с онлайн обучението, като същевременно осигуряват висококачествено приобщаващо образование, е огромен. Това създава много предпоставки за по-нататъшно увеличаване на големия брой преподаватели, изложени на екстремен стрес и потенциално прегаряне. Подпомагането на учителите в училище за управление на нивата на стрес на работното място може да допринесе за укрепване на техния профил, набиране и професионално развитие на преподавателите, но най-вече за тяхното задържане. Притежаването на умения и компетенции за управление на стреса също може да окаже силно въздействие върху благосъстоянието на учениците.

Този проект има за цел да разработи и тества инструментариум за устойчивост на учители, за да предостави на преподавателите ефективни стратегии за предотвратяване и справяне с прегарянето, както и да насърчи тяхното психично и здравно благополучие. Нашият подход предполага, че промяната трябва да започне отвътре навън, следователно фокусът на нашата работа е върху развитието на уменията и компетентностите на учителите за управление на стреса. Основните целеви групи по проекта са учители от среден етап на обучение. Учителите, преподаващи на това ниво на образование отчитат най-високи нива на стрес. Това се дължи главно на амбициозната учебна програма, стремежът към високи нива на успеваемост сред учениците, спецификата на възрастовата група на обучаемите и сложността на преподавания материал. Проектът, посветен на учителската устойчивост е с продължителност от две години: март 2021 – август 2022.

Партньори по проекта:

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ към КТ ПОДКРЕПА – България (Координатор на проекта)

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH- Австрия

DEKAPLUS BUSINESS SERVICES LTD – Кипър

ITET G. CARUSO – Италия