Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ изпълнява проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“.  Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Начална дата 01 април 2020 година и продължителност 24 месеца.

Основна цел на проекта е да се повиши капацитета на отговорните служби чрез обучения на професионалистите, работещи в тях, както и координацията помежду им. Проектът предвижда провеждането на 28 регионални обучения във всички областни центрове в страната. Обучителната програма ще бъде разработена въз основа оценка на нуждите на професионалистите и ще обхванат работещи в Отделите за закрила на детето и социални услуги, психолози, полицаи, учители, медиатори и др. Партньорите по проекта ще ангажират експерти по правата на децата със сериозен международен опит, за да подпомогнат развитието на програмата за обучение.

Обученията ще формират знания, умения и нагласи сред професионалистите от различните звена в системата за закрила на детето да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и да ползват някои методи от възстановителното правосъдие за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето. Проектът предвижда и разработването на инструмент за оценка на въздействието. Той ще бъде приложен 6 месеца след приключването на първите обучения, за да бъде оценено краткосрочното им въздействие.

Основният очакван резултат е засилено сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на дългосрочното влияние на неблагоприятните детски преживявания върху живота на децата и младежите.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab