Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – партньор на ФРГИ в проект за противодействие на антиджипсизма

„Антиджипсизъм“ е термин, въведен от Съвета на Европа в техния наръчник „Огледала“, който се разпространява от 2015 г. насам, за да подпомогне обучители и младежки лидери да противодействат ефективно на различните форми на дискриминация спрямо ромите.

Антиджипсизмът е форма на расова дискриминация. Повечето актове на антиджипсизъм са наказуеми от закона и противоречат на приетите у нас държавни стандарти за опазване на човешките права. Въпреки това, те се случват ежедневно и биват толерирани, не се преследват и не се наказват. Ромите са най-засегнатата група от езика на омразата в България. Много медии предоставят платформа за изява на радикално-националистически говорители, които открито подстрекават омраза към ромите. Дискриминацията на ромите у нас е институционализирана, системна, толерирана и неосъзната от страна на мнозинството.

Промяната в нагласите към ромите и прекратяване на дискриминацията към тях изискват силна общностна реакция. Борбата с антиджипсизма върви ръка за ръка с обучението за човешки права. Със съфинансиране по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, ФРГИ в партньорство със Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Фондация „Младеново“, гр. Лом  ще обучи 340 учители и 340 младежки лидери от 17 български града за ефективно противодействие на дискриминацията на ромите. Обученията ще се проведат в периода април – ноември 2017 г. Интерактивните обучения ще се базират върху наръчника за обучители „Огледала“, чиито права за разпространение на български език бяха предоставени на ФРГИ и Фондация „Младеново“ от Съвета на Европа.

Прилагането на знанията, придобити по време на обученията ще инспирира местни информационни кампании в периода декември 2017 – май 2018 г., които имат за цел да повишат чувствителността и нетърпимостта към ежедневната сегрегация на ромите. Всяка кампания ще бъде организирана от местни инициативни групи. Проектните дейности предвиждат активно включване на роми в планирането и изпълнението, на принципа „нищо за нас, без нас“.

Проектът ще завърши с национална конференция през юни 2018 г., която ще разпространи добрите практики и ще създаде мост между общностните модели и институциите, отговорни за защитата на човешките права в България. 

За повече информация посетете сайта на ФРГИ