Проектът “Цветно Детство” набира скорост

Насилието срещу деца може да приеме различни форми. Отрицателните ефекти от пандемията COVID-19 са много по-лоши за децата в уязвим контекст, чиито специфични нужди по отношение на насилието, основано на пола, могат да бъдат наблюдавани в настоящия контекст на социална и икономическа криза.

Това е причината проектът „Цветно детство“ да се фокусира върху насилието над ЛГБТИК+ деца в уязвим контекст. „Цветно детство“ има за цел предотвратяването и борбата с всички форми на насилие срещу ЛГБТИК+ деца в уязвим контекст, свързан с пандемията от COVID-19. Гледната точка, ориентирана към детето, и междусекторния подход са от ключово значение за увеличаване на овластяването на децата, както и за тяхната устойчивост.

Проектът „Цветно детство“, който вече е в процес на изпълнение, представя интегративен аналитичен доклад, предназначен да предостави кратък преглед на правното и социокултурното положение на ЛГБТИК+ хората в Европа, с особен акцент върху страните, включени в проучването Цветно детство. В контекста на проекта „Цветно детство“ изследователският екип във всяка участваща страна също е изготвил доклади по държави. Докладите са публично достъпни онлайн.

Екипът на проект „Цветно детство“ обявява и публикуването на Насоки за разработване на протоколи за предотвратяване и борба с насилието срещу ЛГБТИК+ деца в уязвими ситуации. Публикацията предоставя инструменти и информация как по-добре да помогнем на ЛГБТИК+ деца в уязвими ситуации. Наръчникът съдържа препоръки, което прави изданието полезен професионален инструмент за учители, психолози и професионалисти по социална интервенция в детска възраст, и др. Публикацията е достъпна на 6 езика и на английски език.

Екипът на проект „Цветно детство“ се надява, че този наръчник ще предостави на професионалистите необходимите знания, за да работят за по-приобщаващо и разнообразно общество за децата.

Проектът „Цветно детство“ се изпълнява в 6 европейски държави: Испания (от Университета на Жирона и Университета Рей Хуан Карлос), Португалия (от Центъра за социални изследвания), Италия (от Университета в Палермо), Литва (от Националния ЛГБТ правозащитна организация LGL), България (от Bilitis и Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”) и Унгария (от Háttér Society).

Изпълнението на проекта включва анализ на местните реалности, изследователски действия с деца, включително анкетиране на 2542 LGBTIQ+ младежи, както и обучения на 600 професионалисти и заинтересовани страни, наред с други дейности.

Проект „Цветно детство“ се изпълнява по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), CERV-2021-DAPHNE, 101049251 — Colourful childhoods