Проект „Цветно детство“ – информационни срещи

Председателят на Синдикат „Образование“, д-р Юлиян Петров и зам-председателят Георги Шошев проведоха първите три информационни срещи по проект „Цветно детство“. Срещите се състояха на 2 ноември в гр.Харманли и на 11 ноември 2022 г. в гр. Банско и на 24 ноември 2022 г. в гр. Пловдив. Целта на информационите срещи бе да се представи проекта, чиято основна цел е предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу деца в уязвим контекст, свързан с пандемията Covid-19.

Проектът се изпълнява от осем партньора в шест държави – България, Испания, Литва, Португалия, Италия и Унгария и е с продължителност две години.

Проект „Цветно детство“ се реализира по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), CERV-2021-DAPHNE, 101049251 — Colourful childhoods.