Проект SpicE – информационна среща в гр. Велинград

На 2 март 2023 г. в Иновативно средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Велинград се проведе информационна среща по проект “Special Education STEAM Academy/SpicE”, 101056159 — SpicE — ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA. В срещата участваха педагогически специалисти от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Васил Левски“. Участниците бяха запознати с целите и дейностите на проекта, целевите групи и очаквани резултати.

На срещата се обмени опит в изграждането на STEM кабинети. В СУ „Васил Левски“, гр. Велинград, директорът, г-н Емил Моллов,  показа един иновативен STEM център, училищно радио, Ученическа телевизия „МЕЖДУЧАСИЕ ТВ“ с канал в YouTube, както и специално изграден STEM кабинет за деца със СОП. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград има обзаведени модерно функционални STEM кабинети, стаи на открито, спортни зали и кътове за отдих – една позитивна образователна среда, която е достъпна, модерна и технологично развита.