Проект Teacher resilience – 1-ви стъпки

Първата среща на всички партньори по проекта се проведе на 13 април 2021 г. По време на срещата партньорите имаха възможност да обсъдят взаимната си работа и времевия график за изпълнение на всяка конкретна дейност по проекта.

Първата стъпка, с която ще започнем, е проучване. Проучването е насочено към учителите, за да установим нивото на стрес. Попълването на анкетната карта отнема приблизително седем минути и онлайн анкетата вече е изпратена и попълнена от 800 души, работещи в образователния сектор.

Проучването се стреми да очертае произхода на основните фактори на стреса, както от психологическа, така и от практическа гледна точка. Вземането на внимание и на двата фактора следва да ни помогне да разработим подходящи стратегии за намаляване на основните нива на стрес.

Ако и вие искате да участвате, моля, използвайте този линк: https://kwiksurveys.com/s/NImIMRwr

Въз основа на резултатите планираме да разработим първия си продукт – инструментариум за устойчивост на учителите.