Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ ще участва в националния протест и е солидарен със съвместните действия на КТ „Подкрепа“ и КНСБ за пълно компенсиране на инфлацията, както в държавния, така и в частния сектор.

Смятаме, че правителството, президента и парламента трябва да компенсират кумулативното нарастване на инфлацията, предложено категорично от двете конфедерации!

Абсолютно необходимо е да се предвиди увеличение от 1 януари 2023 г. на  минималната работна заплата от 710 до 850 лв., както и увеличение на всички работни заплати в частния и бюджетния сектор с поне 15%.

Синдикат „Образование“ настоява категорично пред МФ, Правителството на РБ, Президента и Българския парламент, средствата за образование да бъдат в размер на 6% от БВП.

През последните пет години се забеляза плавно нарастване на финансовите средства за приоритет образование, като тази тенденция се запази трайна.

Тази година бюджетът за образование възлиза на 4.3% от БВП. В закона за предучилищното и училищно образование има текст, който забранява намаляването на образователния бюджет, който досега се изпълняваше.

Ако не се увеличат тези средства, предвид нарастване на размера на републиканския БВП, то българското образование ще получи едва 3.9% от БВП, което е крайно неприемливо и ще направи неизпълними много започнали положителни образователни политики.

Синдикат „Образование“ настоява при преговорите за нов национален колективен трудов договор за 20% увеличение на заплатите на педагогическите специалисти. В противен случай интересът към учителската професия драстично ще се намали и е вероятно много образователни институции, да останат без учители.

Ние от „Подкрепа“ настояваме учителските заплати да запазят ниво 125% от СБРЗ за страната.

За да я има професията на учителя, за да ги има и младите учители, за да се увеличи и броя на учителите – мъже в образователната система. 

Синдикатът започва анализ на своята готовност за протести в рамките на закона!