Проучване по проект за учителска устойчивост

Проучването, което понастоящем се прави от всички партньори по проекта, е един от основните инструменти за изграждане на съдържанието на инструментариума.

Първата част на въпросника обхваща темата за управлението на стреса и се стреми да разбере кои части от професионалния и личния живот причиняват стрес за преподавателите; онлайн класове / отношения с ученици, родители, ръководство / промени, например в учебната програма / заплата / тревожност от COVID-19 / лични проблеми.

Втората част има за цел да изясни личната гъвкавост – дали участникът е готов да се справи с промените, предпочита предизвикателствата или ако се опитва да се придържа към рутината, без да прави промяна.

Следващата част се занимава с удовлетвореността от работата – външни фактори за това как, защо и до каква степен човекът е мотивиран / изтощен / позитивен да върши работата си – тъй като би било безсмислено да се работи върху практически стратегии, когато лицето не желае работи повече по тази тема.

В последната стъпка от лицето се иска открито да посочи три стресови фактора, изпитани през последните 12 месеца. С това интервюто придобива по-лично естество, което помага за създаването на подходяща стратегия за управление на най-сериозните дефицити.

И накрая се искат някои статистически данни като възраст, пол, националност, отдаденост на работа и продължителност на трудовия стаж в организацията.

В заключение, проучването се опитва както да обобщи компонентите на стреса, за да получи цялостна представа за нивата на стрес, така и в последната стъпка да получи персонален профил, за да може да очертае перфектни персонални стратегии, подходящи за конкретния човек, ако е необходимо.

Инструментариумът ще бъде базиран на резултатите от проучването за разработване и представяне на практически дейности и стратегии за предотвратяване на прегарянето в нашата целева група.

Проект „Teacher Resilience“ се изпълнява по програма Еразъм +, договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094958.