Работна среща в Барселона

Зам.-председателят на СО „Подкрепа“ г-н Георги Шошев и Начаник кабинет д-р Анастасия Савова участвуха в среща на Комитета за управление на международния европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training – NEST), реализиран по Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж на Програма „Еразъм+“ и е финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Партньори в проекта от българска страна са Синдикат „Образование“, МОН и фондация „Заедно в час“ – координатор на международния консорциум от 6 държави.