Синдикат „Образование“ участва в работна среща в град Солун, Гърция по проект “SpisE”. Проектът е насочен към  подобряване на способностите на учителите в началното образование да прилагат ефективни STEAM инструменти за включващо на ученици със СОП. На срещата участваха експерти, синдикалисти и академични представители от България, Гърция, Испания и Кипър.