Резолюции на XI конференция

XI – та Конференция прие 13 резолюции за приоритетните политики на Синдикат „Образование“. Председателят на комисията по резолюциите г-жа Светла Димитрова – РСО „Подкрепа“ Враца представи акцентите по проекта на резолюции, който делегатите приеха.