Председателят на РСО „Подкрепа“ Бургас г-н Огнян Маринов подписа Анекс № 2 към Колективен трудов договор за община Бургас с кмета на град Бургас г-н Димитър Николов и останалите социални партньори.

Анексът влица в сила от 23.01.2024г. и е важен за работещите в детски градини, училища и центрове в града.