На 27.08.2021 г. социалните партньори от средното образование в Община Бургас подписаха анекс към колективния трудов договор, в който договориха за педагогическите специалисти и непедагогическия персонал два работни дни платен годишен отпуск за поставени две дози ваксина и още един работен ден за поставена трета доза ваксина. Отпускът се ползва по желание непосредствено след ваксинирането.