Председателят на РСО „Подкрепа“ Пловдив г-н Цило Нейчев подписа общински Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование с кмета на Пловдив г-н Здравко Димитров и останалите социални партньори.

Договорът влиза в сила от 3.09.2023 г.