РСО „Подкрепа“ Бургас подписа КТД

Председателят на РСО „Подкрепа“ Бургас г-н Огнян Маринов подписа Колективен трудов договор в сферата на образованието с кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов и останалите социални партньори.

В документа са договорени условията на труд и заплащане в учебните заведения.

Новият Колективен трудов договор е определян като най-добрият към този момент в страната. В него има надграждане на някои от заложените условия. Предвидено е увеличение на допълнителните плащания и увеличение на заплатите на квалифицирания непедагогически персонал в училищата и детските градини.

Запазват се всички социални придобивки. Увеличават се трудовите възнаграждения на непедагогическия персонал, заплащането на лекторските часове, обезщетенията при пенсиониране. Актуализират се някои трудовоправни процедури.

По време на срещата кметът Димитър Николов и представителите на учителските синдикати обсъдиха въпроси, свързани с развитието на образованието, въвеждането на иновативни технологии в учебния процес и подобряването на инфраструктурата.