Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров участва в семинар „Равни възможности в училище и на пазара на труда за хората с увреждания – факт или мит?“ Семинарът се състоя във Варшава, Полша и бе организиран от EZA. Във международния форум участваха синдикати от Полша, Австрия, Сърбия, Словакия, Португалия, Латвия и България.