Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров участва в международен семинар, организиран от Образователната платформа „EZA“ на тема: „Ефективна организация – в търсене на нови решения за оптимизиране на социалния диалог в ерата на пандемията“. Семинарът се състоя в гр. Гданск – Полша на 17 и 18 юни 2021г.

На международния форум се представиха интересни национални модели за работа на образователната система в режим на пандемия. Участващите синдикати споделиха своя опит за преодоляване на пандемията в образователната система. Процесът на ваксиниране е много напреднал между учителите и при някои държави като Полша е 80%. В България ваксинираните учители са около 35%.