Синдикални обучения


В своя професионален и житейски път, човек трябва винаги да се учи, да повишава своите знания, умения и компетентности. За да бъде Синдикат „Образование“ силен, неговите членове трябва да бъдат отлично подготвени и успешно да защитават интересите, отстояват позициите и се борят за успехите на синдиката. За всичко това помага синдикалното обучение което започна през далечната 1995 година и за всичките тези години не е спирало своята дейност, като винаги е доразвивало и обогатявало възможностите и темите на обучение.

Поради своята важност за Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ обучението е заложено в Устава на синдиката, чл. 5 ал. 5 /осъществява и провежда семинари за обучението на членовете си/.

Стратегическа цел на синдикалното обучение:

Чрез провеждане на синдикално обучение Синдикат „Образование“ цели да реализира своите стратегически цели в следните аспекти: 

1. Подобряване на комуникациите и организационния живот в синдиката и социалните партньори (в страната и извън страната).

2. Привличане на нови членове.

3. Повишаване на синдикалната компетентност на членовете и синдикалните лидери.

ТЕМИ:

Теми за Синдикално обучение:

  1. Процедура на Колективно трудово договаряне.
  2. Практически въпроси по прилагане на КТ и КТД.
  3. Гражданско образование.

ЕКСПЕРТИ:

Димитрина Бояджиева – Юридически експерт.

Владимир Стойчев – Юридически експерт.