Синдикално обучение на РСО Плевен

На 30 и 31 Май 2023 г., РСО „Подкрепа“ – гр. Плевен  проведе Регионален съвет, Приемна и Синдикално обучение.

На Регионалния съвет, под ръководството на Председателя на РСО Плевен  – Любомир Паскулов, се обсъдиха важни за образованието в Регион Плевен теми и се приеха решения, свързани с дейността на региона.

Георги Шошев – зам.-председател на Синдикат „Образование“ запозна колегите с основните приоритети на синдиката и политиките, които водят до издигане статута на и българския учител. 

Адв.  Владимир Стойчев проведе обучение на тема „Практически въпроси по прилагане на КТ“, като отговори на много трудово-правни въпроси и казуси.