Синдикат “Образование” проведе 28 регионални обучения по проекта за укрепване на системата за закрила на детето в България

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ проведе съвместно с експертите-обучители от ДАЗД последните осем обучения по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“ – в гр. Враца на 15 октомври; гр. Плевен на 19 октомври; гр. Карлово – 22 октомври; гр. Шумен – 26 октомври; гр. Гоце Делчев – 12 ноември; гр. Габрово – 16 ноември; Свищов – 17 ноември и гр. Сливен – 25 ноември 2022 г.

Общо във всички 28 регионални обучения участие взеха 767 професионалисти. В своята обратна връзка от проведените обучения повечето от участниците споделят своята положителна оценка за съдържанието и приложимостта на информацията, предоставена от експертите-обучители. Участниците споделят, че биха препоръчали обучението на свои колеги. Проектът се изпълнява в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор № 881732 — STRENGTHEN —
 REC-AG-2019 / REC-RDAP-GBV-AG-2019.

.