Синдикат „Образование“ търси 5 опитни учителя за ментори по проект „Поддържане на благополучието на младите учители в училище“

Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа обявява процедура за подбор на учители за позицията ментори по Проект „Поддържане на благополучието на младите учители в училище / YouWell“, финансиран по програма Еразъм+, KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education, договор № 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901.

В рамките на проекта ще бъдат избрани петнадесет опитни учители за коуч-ментори чрез национална покана в България, Словения и Северна Македония – по пет във всяка държава. Тези учители ще бъдат посланици на концепцията за използване на менторство и коучинг при въвеждането на начинаещи учители в професията и ще предоставят необходимото ноу-хау за това. Ние разглеждаме учителите не само като участници в учебния процес, но и като водещ фактор в пилотната фаза в училище. Те ще участват във всички етапи от разработването на материалите и тяхното разпространение. Те трябва да са активни не само до края на проекта, но и след него, за да затвърдят ефекта му.

Всички избрани учители ще вземат участие в национални и международни обучителни събития според ролята си в процеса на прилагане на подхода и ще получат международни сертификати в края на проекта. Те ще придобият компетентността да развиват и насърчават наставничеството и коучинга с начинаещи учители.

Основните задачи на менторите като посланици на концепцията за използване на менторство и коучинг при въвеждането на начинаещи учители в професията ще бъдат:

  • участие в учебния процес;
  • пилотиране в тяхното училище;
  • разработване на материалите;
  • разпространение на резултатите;
  • предоставяне на ноу-хау на модела.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

• Да имат минимум 5 години преподавателски опит;

• Да имат минимум 5 години професионален хоризонт;

• Добро владеене на английски език (ниво В1);

• Да са активни в своята работа, заинтересовани да получат нови знания и опит и да имат желание за работа в екип

• Да имат възможност за допълнителни часове работа, вкл. през уикенда.

Забележка: Опит в работа по проекти е предимство

Кандидатите следва да изпратят автобиография и мотивационно писмо до 30.04.2023 на e-mail: sep@podkrepa.bg

За проекта:

Основна цел на проект YouWell e задържане на начинаещите учители чрез създаване на условия за развитие на тяхната вътрешна мотивация за дългосрочна и продуктивна реализация в училище и повишаване устойчивостта им към предизвикателствата на учителската професия.

Целева група на проекта са две категории учители в средното образование по всички предмети: опитни учители, които ще бъдат обучени за ментор-коуч, за да придружават начинаещите учители в процеса на тяхното адаптиране към училищната среда, като ги насърчават да поддържат увереността си и предотвратяват ранното отпадане и начинаещи учители – това са новоназначени учители, както и стажанти от ВУЗ-ове, които ще получават систематична подкрепа през учебната година от своите по-опитни колеги.

Очаквано въздействие от изпълнението на проекта е насочено към посигане на по-устойчива мотивация и самочувствие, повишена удовлетвореност от работата и по-висока производителност на начинаещите учители; взаимно обучение и подкрепа за начинаещи и коуч учители; подобрено лидерство и познания за УЧР сред училищните директори и училищните ръководители; подобрен училищен климат. Повече за проекта можете да научите на неговия уебсайт или като ни последвате във Фейсбук.