Смолян с анекс за детските учители

Председателят на РСО „Подкрепа“ Смолян г-н Милко Пиперков подписа анекс към КТД с кмета на Смолян г-н Николай Мелемов и другите социални партньори. 10 дни допълнителен платен отпуск ще получат педагогическите специалисти, работещи в предучилищната степен в общината.