ОСТС

Всичко относно ОСТС


 • ОСТС – 29.04.2024г.
  В МОН се проведе Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, с участието на министъра на образованието и науката проф. д-р […]
 • ОСТС
  В МОН се състоя ОСТС с присъствието на министър проф. Цоков и председател зам.-министър д-р Лазарова. Зам.- министър Митева информира за работата на комисията за оценка […]
 • ОСТС – 18.12.2023г.
  ОСТС се състоя в МОН. Министър Галин Цоков присъства на съвета, председателстван от зам.-министър Емилия Лазарова. Г-жа Соня Кръстанова, директор дирекция „Финанси“ представи акценти към бюджета […]
 • ОСТС – 25.09.2023
  ОСТС се състоя в МОН. Съветът беше председателстван от зам.-министър Емилия Лазарова и беше с традиционното участие на министър Галин Цоков. Проф. Цоков направи експозе за […]
 • ОСТС – 25.07.2023
  Отраслов съвет се състоя в МОН. В съвета председателстван от зам. министър Емилия Лазарова участваха министър проф. Галин Цоков, зам. министър Наталия Митева, зам. министър Мариета […]