Социалните образователни политики в Европа

SEP участва във форум на Образователната платформа EZA в Гданск – Полша. Председателят на синдиката д-р Юлиян Петров представи темата „Българското образование и социалният диалог след пандемия“.