Споразумение със Специализирани болници за рехабилитация

Учителите, членове на Синдикат „Образование“, няма да плащат такса за резервация при рехабилитация в базите на Националния осигурителен институт.

Това се случва с подписване на споразумение на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ със „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД за рехабилитация на педагогическите специалисти.

Споразумението важи само за членовете на Синдикат „Образование“.