Среща с кмета на Пловдив

ИС на СРС „Подкрепа“ Пловдив се срещна с кмета на община Пловдив г-н Костадин Димитров.

Председателят на СРС г-н Атанас Кръстев връчи на пловдивския кмет поздравителен адрес от президента на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов.

Председателят на РСО г-н Цило Нейчев акцентира на съвместните дейности в системата на „Средното образование“ и предложи детските градини да станат второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, с решение на общинския съвет на Пловдив.

Беше поставен и въпросът с проблемите в мултикултурните класни стаи на пловдивските училища.