Синдикат „Образование“ проведе поредица от срещи с ръководствата и колективите на СУ „Васил Левски“ , Националната ПГГС „Христо Ботев“ и ОУ „Христо Ботев“ в град Велинград.

Среща – разговор за социалния диалог и ролята на солидарността и сдружаването се проведе с учители и служители в СУ „Васил Левски“, които решиха да сформират структура към Синдикат „Образование“.

От КТ „Подкрепа“ присъстваха д-р Юлиян Петров – председател на СО „Подкрепа“ г-н Димитър Хаджидимитров – председател на СРС „Пазарджик, г-н Георги Шошев – зам.-председател на Синдикат „Образование“ и г-н Цветан Гугалов председател на СС в НПГГС „Христо Ботев“.