Срещу промени в наредби

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ анализира становището на хиляди педагогически специалисти и родители, относно възможните промени с учебното време и програми, предлагани от МОН.

По въпроса за удължаването на учебното време за 5 и 6 клас с 2 седмици до 30 юни, по препоръка на здравното министерство, с  отговор не са отговорили 94% от анкетираните.

Едва 9,1% смятат, че удължаването на учебната година с увеличение на часовете по български, математика и география в 5,6,7 клас, ще повиши качеството на образованието в тези класове.

66,6% от респондентите биха участвали в евентуални протести срещу  увеличаване на учебната година и брутално честите промени в нормативната уредба в системата на образованието.

94,4% от респондентите смятат, че не е нормално в периода на изготвяне на образец №1,  да се променя Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, след като в средата на месец август образеца трябва да е готов.

93,7% смятат, че месец август е абсолютно неподходящ за дейности, инициирани от МОН, като оценяване на учебници, обсъждане на законови промени, съгласуване на политики. Припомняме, че тази практика на МОН доби традиционност.

96,4% смятат, че мултиплициращата се практика директори и учители да работят по време на платен годишен отпуск е лоша политика на МОН?

Във тази връзка и след този национален анализ, Синдикат „Образование“ се обявява срещу промените в Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

Освен това Синдикатът на подкрепя проекта на наредба на Здравното министерство, според който уж се намалява продължителността на учебния час на 40 минути, но се предлага да се увеличат часовете на 32 седмично за 5, 6, 7 клас.

За пореден път категорично заявяваме министерство на здравеопазването да спре с некомпетентните си намеси в образователните политики, без необходимите компетенции и без да е проучен и обобщен европейския и световен опит и практики в този фокус.

Припомняме, че министерство на здравеопазването нехае за обедното храненето на деца и ученици, чиято сегашна дезорганизация вреди на тяхното развитие.

Нека Министерство на здравеопазването коригира предложения вариант на проект за наредба, като бъдат запазени сегашния брой на часовете в посочените класове!

Синдикат „Образование“ настоява МОН и МЗ да излъчат експертни комисии и да стигнат до балансиране на  подзаконовите си наредби и седмичните разписания в името на децата и учениците.

Относно патовата ситуация с директорските конкурси Синдикат „Образование“ очаква позицията на МОН за спиране на конкурсите и изработване на нова наредба с участието на синдикати и работодатели.

Д-р Юлиян Петров