Бюджетът за българското образование за 2024 година e 3,9% от БВП, с намаляването на парите за образование спрямо миналата година и недостигането на ръст на учителските заплати 125% над СБРЗ е бюджет на недофинансирания приоритет!
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и българските учители са сериозно обезпокоени, как българското общество ще очаква по-добро качество на образователните дейности с недофинансирана просветна система.
Затова Синдикатът не приема този проект за бюджет!
Синдикат „Образование“ предлага:
1. Да се осигурят още 200 милиона лева, към съществуващите в проектобюджета 289,9 милиона лева, за да се осигури 15% увеличение на учителските заплати, на база СБРЗ от четвъртото тримесечие на 2023 г.
2. Да се отхвърли заложената промяна в чл. 91 и чл. 94 от проектозакона за държавния бюджет и отнемане на правото на преходни остатъци на образователните институции на делегирани бюджети.
3. Да се осигурят още 50 милиона лева за осигуряване на плащанията по националния КТД в отрасъл „Средно образование“.
4. Да се осигурят още 20 милиона за повишаване на капиталовите разходи на образователните институции, които от години не са променяни.
5. Да се заложи 5 годишна стратегия за достигане до 5,5% от БВП за българското образование и то без европейското финансиране.
Ако се отнеме правото на преходен остатък на образователните институции, според чл. 91 и чл. 94 от проекта за бюджет, то всички училища ще спрат незабавно да работят по европейски проекти и национални програми в образованието.
Синдикат „Образование“ ще стартира кампания с предвидените в ЗУКТС действия, в подкрепа на горецитираните искания.
Уважаеми госпожи и господа, за качествено образование е необходимо качествено финансиране!

д-р Юлиян Петров