Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров връчи официален плакет на Синдикат „Образование“

на кмета на град София г-н Васил Терзиев, за отличните традици в социалното партниране.

Председателят на Столична организация „Подкрепа“ г-жа Милена Мавродиева подписа анекс към КТД

с кмета на Столицата г-н Васил Терзиев и останалите социални партньори.