Сътрудничество с РУО София-град

Началникът на РУО София-град д-р Ваня Кастрева прие Предложението на Синдикат „Образование“ за продължаване на отличното социално партньорство в сферата на столичното образование.

Приетото предложение