Трета международна среща по проект SpicE

На 21 и 22 септември се проведе третата партньорска среща по проект SpicE в Аликанте, Испания. По време на срещата беше обсъден статусът на проекта и бяха прегледани основните ключови моменти в изпълнението на проекта. Специален акцент на срещата беше общността от практици, която се планира да бъде създадена в рамките на изпълнението на проекта. В тази връзка партньорите обсъдиха задълбочено онлайн платформата, използването на нейните услуги (библиотека, уикита, дискусии във форум) и нейното модериране. Специална сесия беше посветена на професионалното развитие на специалните педагози по STEAM и проектиране на учебната програма за обучение. Беше направен семинар с преподаватели, който беше отлична възможност да се приветства както физическото, така и виртуалното участие от по-широка аудитория, насърчавайки по-голяма ангажираност. Преподавателите споделиха опит относно инструменти и подходи към STEAM обучението, което се оказа ценно и проницателно не само за тях, но и за цялата група присъстващи.

Проект SpicE се изпълнява от консорциум от 11 публични и частни организации от Гърция, Кипър, Испания и България. и е с продължителност три години.

Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, договор № 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA.