Удължаване на учебното време и изпити

Във връзка с идеята на МОН, да увеличи учебното време за 5 и 6 клас, становището на учителските синдикати е категорично против тази промяна.
Предложението за удължаване е продиктувано от Министерство на здравеопазването, защото РЗИ отказват да съгласуват учебните разписания за 5 и 6 клас, съгласно наредба №4, които според МЗ учат над допустимите европейски норми / това е диаметрално противоположно на усещането на МОН, че българските ученици учат най-малко в ЕС/.
При увеличаването на учебното време с две седмици, края на учебната година ще се определи на 30 юни за учениците от 5 и 6 клас, а добавеното време, ще се използва за преодоляване на образователни дефицити и проектни дейности по интереси.
Синдикат „Образование“ е категорично против некомпетентната намеса на „експертите“ на МЗ в процеса по съгласуване на седмичните разписания. Това, според нас е корупционна практика, останала от десетилетия. При условие, че тази зловредна образователна политика остане, синдикатът ще поиска оставка на министъра на здравеопазването и ще организира варианти на протести.
/Припомняме, че РЗИ рекетират училищните бюджети с не по малко от 25 лева от парите за образователни нужди./
Синдикат „Образование“ предлага МОН да се учреди нова национална програма, която да осигурява педагогически специалисти или студенти последни години от обучението си, които да осигуряват проектни дейности и занимания по интереси, също и за преодоляване на образователни дефицити. МОН да осигурява педагогическите специалисти, при поискване след решение на педагогическия съвет на образователната институция. Програмата да поема всички заявки подадени от училища и детски градини в страната.
Родителите, чиито ученици, които са определени да преодоляват образователни дефицити, следва да бъдат задължително осигурени от техните родители, които да бъдат подложени на финансова санкция при отсъствие на ученик.
През последното десетилетие на педагогическите специалисти им бяха вменени куп дейности, които полярно не кореспондират с педагогическата работа. Тези неучителски, административни и често безсмислени дейности, допринесоха до прекомерно прегаряне на учители и директори. Професионалното прегаряна на учителите, по изследване на Синдикат „Образование“, Пловдивски университет, по поръчка на МОН, достига почти 60% при средно 45% за ЕС.
Този висок бърнаут ефект води до прекомерен стрес и огромен процент професионални заболявания.
Затова е жизнено необходимо педагогическите специалисти да имат технологично време за преодоляване на натрупания професионален стрес. Това, според горецитираното изследване, трябва на бъда държавна грижа и приоритетна образователна политика!
Твърдо настояваме, двете седмици удължаване на учебно време да бъдат организирани, чрез диференциация на нуждите на учениците от МОН, с учители или студенти, извън щатния персонал на образователната институция.
Синдикат „Образование“ абсолютно не приема порочната практика учители и директори да работят по време на разрешен годишен отпуск. Синдиката смята, че годишния отпуск е неприкосновен и жизнено важен за всички педагогическите специалисти.
Синдикат „Образование“ предлага да няма увеличаване на неучебните дни за провеждане на НВО 7 и НВО 10. Най – естественото експертно решение е НВО за 10 клас да отпадне, като елемент на тази образователна политика. НВО 10 по никакъв начин не мотивира учениците, поради липсата на последващ ефект, например повтаряне на учебната година.
Ако изпитът в 10 клас остане, то учениците да бъдат пренасочени към гимназиите /училища с прием единствено след 7 клас/. В Основните, обединени и средни училища да се провежда само и единствено НВО 7 клас. Останалите да поемат този безсмислен изпит.
В случай, че неучебните дни се увеличат за НВО 10 клас, ще се изгуби ценно учебно време, което синдикатът не одобрява.
Синдикат „Образование“ предлага за пореден път НВО 4 клас да отпадне или да води до повтаряне на клас при ниски образователни резултати.
Това ще гарантира по-високо качество на образованието през етап прогимназия.

Д-р Юлиян Петров