Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров участва в работна среща на Областната координационна група за учене през целия живот се провежда в Търговище.Във важния областен форум участваха г-жа Валентина Дейкова – национален координатор, д-р Даниела Димова –  зам.-председател на СРС „Подкрепа“ Търговище, г-н Митко Стайков – Областен управител на Търговище, г-жа Елка Станчева – Началник РУО Търговище и др.