Синдикат „Образование“ проведе в Пловдив първата от общо четири фокус-групи с професионалисти в образованието в рамките на проект „Растем равни“, съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Това е първата фаза в процеса на оценка на нагласите и потребностите на професионалистите от начален етап на основното образование относно необходимостта от справяне с негативния ефект от половите стереотипи. Анализът на резултатите от фокус групите ще даде основа за разработване на адекватни инструменти и онлайн ресурси в подкрепа на учителите.