Синдикат „Образование“ проведе в гр. Свищов втората от общо четири фокус-групи с професионалисти в образованието в рамките на проект „Растем равни“, съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Фокус-групите са част от процеса по оценка на нуждите на професионалистите от начален етап на основното образование. Задълбоченият анализ на изказаните мнения ще има ключова роля за дизайна и съдържанието на онлайн ресурсите и инструментите, които ще бъдат разработени в подкрепа на учителите.