Фокус-групи в Стара Загора и София

Синдикат „Образование“ проведе последните две фокус-групи по проект „Растем равни“ в гр. Стара Загора (на 22 април) и гр. София (на 26 април).

Общо четиридесет и шест професионалисти от начален етап на основното образование дискутираха различни аспекти на темата, засягаща половите стереотипи; споделиха своите възгледи и потребности от допълнителни ресурси и подкрепа.   Проект „Растем равни“ се изпълнява с финансиране от Европейския съюз по Програма „Права, равенство и гражданство“.