Фокус-приемна във Видин

Във Видин се проведе фокус-приемна и квалификационно обучение, организирано от СРС „Подкрепа“ и Синдикат „Образование“. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри форума и очерта важните приоритети на синдиката и неговата роля в националните образователни политики. Зам.-председателят на СРС „Подкрепа“ Видин г-жа Мария Димитрова беше създала отлична организация за регионалното събитие. Адв. Димитрина Георгиева проведе квалификационно обучение за основните образователни и трудови закони, и колективното трудово договаряне.