Фокус – приемна в Асеновград

Фокус-приемна и обучение на Синдикат „Образование“ се състоя в Асеновград. Важният регионален форум се проведе при отлична организация от председателят на СРС „Подкрепа“ Асеновград г-н Христо Гърков и председателя на РСО „Подкрепа“ г-жа Павлина Костадинова. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри форума и води приемната с участниците. Зам.-председателят г-н Шошев информира за състоянието на националния социалния диалог. Адв. Владимир Стойчев проведе квалификационно обучение за основните образователни и трудови закони, и колективното трудово договаряне.