Фокус – приемна в Асеновград

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приемна и синдикално обучение , организирани от РСО „Подкрепа“ Асеновград, състояли се при отлична организация в залата на хотел „Сони“.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри приемната, модерирана от председателя на РСО „Подкрепа“ Асеновград г-жа Невена Раева.

Зам. – председателят г-н Георги Шошев очерта успехите и предизвикателствата на националният образователен социален диалог.

Председателят на СРС „Подкрепа“ Асеновград г-жа Сание Имбримджик поздрави участниците и демонстрира отлично партньорство с учителскта структура в областта.

Синдикален секретар адв. Владимир Стойчев проведе синдикално обучение на участниците във форума на високо професионално ниво.

РСО „Подкрепа“ Асеновград организира държавен изпит за валидиране на професионална квалификация за професията „Помощник – възпитател“ в детска градина.

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров връчи официален плакет на СО „Подкрепа“ на г-жа Мария Илиева – зам. – председател на СРС „Подкрепа“ Асеновград за „Особени заслуги в синдикалното и просветно дело“.