Фокус-приемна в Асеновград

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров и неговият заместник г-н Георги Шошев участваха в фокус-приемна, отлично организирана от председателя на РСО Асеновград г-жа Павлина Костадинова и нейния екип. Във фокуса бяха теми за поправка на ЗПУО, атестацията на педагозите, дистанционно и електронно обучение, статута на учителя, мандатност на директори, пенсиониране на учители и много други.