Фокус – приемна в Благоевград

Синдикат „Образование“ участва във фокус – приемна и квалификационно обучение, организирани от РСО „Подкрепа“ Благоевград, състояли се при отлична организация в хотел – парк „Бачиново“.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри приемната, модерирана от председателя на РСО „Подкрепа“ Благоевград г-жа Илиана Кадурина.

Председателят на СРС „Подкрепа“ г-н Димитър Марчев поздрави участниците и демонстрира отлично партньорство с учителскта структура в областта.

Зам. – председателят г-н Георги Шошев очерта успехите и предизвикателствата на националният образователен социален диалог.

Синдикален секретар адв. Владимир Стойчев проведе синдикално обучение на участниците във форума на високо професионално ниво.