Фокус – приемна в Бургас

Синдикат „Образование“ проведе фокус – приемна и синдикално квалификационно обучение, организирано от РСО „Подкрепа“ Бургас.

Председателят на РСО „Подкрепа“ и зам.-председател на СРС „Подкрепа“ Бургас г-н Огнян Маринов откри и модерира регионалния форум, който беше отлично организиран от неговия екип.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров проведе фокус – приемна и отговори на въпросите на участниците.

Зам.-председателят г-н Георги Шошев очерта значимостта на социалния диалог и важността на неговите резултати.

Държавния инспектор към НИО и синдикален секретар в Синдикат „Образование“ г-жа Татяна Алексиева проведе квалификационно – синдикално обучение на високо професионално ниво.