Приемна и обучение на учители в общината организира ОбСС „Подкрепа“ гр. Джебел. Обучението беше открито от Председателя на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров и неговият заместник г-н Георги Шошев. На форума се проведе панел за усъвършенстване на комуникацията с ДАЗД.