Фокус – приемна в Крумовград

Синдикат „Образование“ участва в фокус-приемна и синдикано обучение, организирано от РСО „Подкрепа“ Кърджали и ОбС“Образование“ Крумовград.

Г-жа Катя Анева, председател на ОбСО Крумовград откри и модерира форума.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров разясни приоритетите на синдиката и дефицитити в образователните политики в България.

Зам.-председателят на Синдикат „Образование“ г-н Георги Шошев говори за същността на социалния образователн диалог.

Председателят на РСО „Подкрепа“ г-жа Румяна Профирова очерта акцентите в дейността на регионалната структура.

Синдикален секретар на СО „Подкрепа“ адв. Владимир Сточев проведе квалификационно обучение на висок професионален стил.