Фокус – приемна в Кърджали

Синдикат „Образование“ участва във фокус-приемна и кваликационно обучение, организирани от РСО „Подкрепа“ Кърджали.

Официални гости на отлично организирания форум бяха областния управител на област Кърджали г-н Никола Чанев, зам.-областния управител г-н Гюрай Сюлейман, началника на РУО Кърджали г-жа Ангелина Костова, Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров, зам.-председателят г-н Георги Шошев, юридически експерт и синдикален секретар адв. Владимир Стойчев и др.

Председателят на РСО „Подкрепа“ Кърджали г-жа Румяна Профирова откри и модерира важното регионално събитие, което беше предшествано от пресконференция за местните медии.

Д-р Петров очерта важните приоритети в образователните политики и дейността на Синдикат „Образование“.

Г-н Чанев подчерта приоритета на системата на образованието в програмите на управляващите политически партии.

Началник Костова изрази задоволство от доброто партниране в името на устойчивите процеси във важната и приоритетна образователна система.

Г-н Сюлейман говори за добрите традиции в образователните институции и партньорството в Област Кърджали.

Г-н Георги Шошев фокусира основните акценти в работата на синдикалната секция и новостите в националния КТД.

Адв. Владимир Стойчев проведе квалификационното обучение на високо прафесионално ниво.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров връчи официалните синдикални плакети на областния управител г-н Никола Чанев и началника на РУО Кърджали г-жа Ангелина Костова, с послание „Заедно със Солидарност и Подкрепа!“