Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров откри фокус-приемна в град Троян. Приемната беше организирана от председателя на РСО „Подкрепа“ Ловеч г-н Иво Райнов. Зам.-председателят на СО „Подкрепа“ г-н Георги Шошев и синдикален секретар Владимир Стойчев  дискутираха важността и прилагането на КТД. Участниците бяха поздравени от председателя на СРС „Подкрепа“ Ловеч г-жа Павлина Стоянова.